İçerik Slayt

Kurumsal
Vizyonumuz ve Misyonumuz

Misyonumuz

Sektörümüzdeki gelişmeleri yakından izleyerek, şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek, müşterilerimizin gereksinimlerini zaman-fiyat-kalite yönünden en uygun koşullarda karşılamak, verimliliğimizi arttırarak şirketimizin karlılığını üst düzeye çıkarmak, çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliğini gözeterek her türlü iş kazasını en aza indirmek ve çevreyi korumak, dürüst ve güvenilir bir firma olarak müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini arttırarak, teknoloji ve kalite açısından sektörümüzde lider bir kuruluş olmaktır.

Kalite, Çevre ve ISG Politikamız

*Alüminyum profil üretimi konusunda faaliyet gösteren firmamız , tüm faaliyetlerimiz ile; ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi

*Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin sağlayacağımızı,

*Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

*Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkilerini önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için her türlü korumayı sağlayacağımızı,

*Bu doğrultada çalışanlarımızın Çevre ve İş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, Kalite Yönetim Sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline gatireceğimizi

*İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi , bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

*Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuat şartlarına uyacağımızı,İlgili tarafların Çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızıTüm süreçlerde Kalte Yönetim Sistemlerini uygulamayı geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

*Tüm çalışanlara verilecek eğitimlerle bu sistemleri özümsetmeyi ve bu doğrultuda müşteri memnuniyetini arttırarak, pazar payını ve rekabet gücünü arttıracağımı,

*Sektöründe Teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına ve hedeflerimize uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.